Angelnetwork

Aktualizácia inštitútu asistenčných psov: Výcvik a starostlivosť o služobných psov

Inštitút asistenčných psov (ADI) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služobné psy ľuďom so zdravotným postihnutím. ADI bola založená v roku 2002 a sídli v Kalifornii. ADI je odhodlaná poskytovať služobným psom najlepší možný výcvik a starostlivosť. ADI spolupracuje s rôznymi organizáciami na poskytovaní služobných psov ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane veteránov, detí a dospelých.