Angelnetwork

Aktualizácia inštitútu asistenčných psov: Výcvik a starostlivosť o služobných psov

Inštitút asistenčných psov (ADI) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služobné psy ľuďom so zdravotným postihnutím. ADI bola založená v roku 2002 a sídli v Kalifornii. ADI je odhodlaná poskytovať služobným psom najlepší možný výcvik a starostlivosť. ADI spolupracuje s rôznymi organizáciami na poskytovaní služobných psov ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane veteránov, detí a dospelých.

Free The Children: Hnutie na ukončenie zneužívania detí

Free The Children je globálna charitatívna organizácia, ktorá sa snaží ukončiť vykorisťovanie detí a umožniť mladým ľuďom vytvárať pozitívne zmeny. Organizácia sa snaží poskytnúť deťom v núdzi prístup k vzdelaniu, čistej vode, zdravotnej starostlivosti a ďalším základným potrebám. Free The Children tiež pracuje na zvyšovaní povedomia o problémoch, ktorým čelia deti na celom svete, a na inšpirovaní mladých ľudí, aby konali.