Vlastné Požiadať Oprahs Všetky Hviezdy

Dr. Oz odpovedá na otázky divákov o zdraví a závislosti

Doktor Oz vysvetľuje, že závislosť je vážny problém, ktorý môže mať dlhodobé následky. Uvádza, že závislosť môže viesť k fyzickým a duševným zdravotným problémom, finančným ťažkostiam a dokonca k smrti. Poznamenáva tiež, že závislosť môže viesť k strate kontroly nad vlastným životom a môže spôsobiť, že ľudia urobia zlé rozhodnutia, ktoré môžu mať vážne následky.