Vlastnú Majstrovskú Triedu

Majstrovské citáty Maya Angelou – Inšpirujúca múdrosť pre ženy

Tento citát je pripomienkou, že to, ako sa ľudia cítia, je dôležitejšie ako to, čo hovoríte alebo robíte. Je dôležité byť láskavý a súcitný k ľuďom okolo vás a uistiť sa, že vaše činy a slová pochádzajú z miesta lásky.