Vlastniť Našu Americkú Lisa Ling

Cesta cez našu Ameriku s Lisou Ling

Ling precestovala mnoho rôznych častí Spojených štátov, aby preskúmala krásu žien. Robila rozhovory so ženami všetkých vekových skupín, prostredí a kultúr, aby získala prehľad o ich jedinečných pohľadoch na krásu. Ling tiež zdôraznila dôležitosť starostlivosti o seba a sebalásky, pričom zdôraznila potrebu, aby sa ženy starali o svoje fyzické a duševné zdravie.