Reklamačné podmienky

Dôležité upozornenie!

Hneď pri prevzatí zásielky od kuriérskej spoločnosti prosím skontrolujte stav tovaru  v zásielke, v prípade akéhokoľvek zisteného poškodenia prosím nafoťte balík spolu s poškodeným tovarom a spolu s adresným štítkom aby sme vedeli reklamáciu uplatniť u kuriérskej spoločnosti na konkrétny balík! Fotky a opis zistenej závady, poškodenia prosím zašlite na mailovú adresu: vefashion@vefashion.sk, alebo oznámte aj telefonicky na +421 911 382 250 a následne zašlite fotodokumentáciu a vyplnený reklamačný formulár na náš e-mail. Ďakujeme!

1. Prevádzkovateľ (predávajúci) – voči ktorému sa reklamácia uplatňuje:

Sídlo spoločnosti

Reklamované zásielky zasielajte so sprievodným listom, číslom objednávky alebo kópiou faktúry na adresu:

Adresa spoločnosti

2. Objednávateľ (kupujúci) – ktorý reklamáciu uplatňuje:
– meno a priezvisko/názov/obchodné meno:
– adresa trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania:
– dátum narodenia/IČO:
– e-mailová adresa:
– telefónne číslo:
– adresa* pre komunikáciu a doručenie výsledku reklamácie:
– objednávateľ žiada o doručenie výsledku reklamácie na adresu sídla Prevádzkovateľa, na ktorej si Objednávateľ výsledok reklamácie osobne prevezme: Áno/Nie***
– bankový účet** pre doručenie výsledku reklamácie:

3. Reklamovaný produkt:
– názov produktu (model, veľkosť balenia):
– výrobca/dodávateľ produktu (značka):
– číslo faktúry vystavenej Prevádzkovateľom k produktu (je totožné s číslom objednávky produktu):

4. Popis vady produktu:
– popis vady, pre ktorú Objednávateľ produkt reklamuje:

5. Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:
– oprava produktu, výmena produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny

6. Dátum vyplnenia a odoslania tohto reklamačného formulára

7. Podpis Objednávateľa:
– na túto adresu bude odoslaný výsledok reklamácie (napr. opravený produkt, vymenený produkt, oznámenie o zamietnutí reklamácie atď.)
– na tento účet bude odoslaný výsledok reklamácie (napr. zľava z kúpnej ceny)
– ponechajte alebo zakrúžkujte platný údaj
– nie je pre Prevádzkovateľa záväzný, Prevádzkovateľ naň však bude prihliadať spolu s povahou reklamovanej vady a ďalšími skutočnosťami v zmysle platných právnych predpisov
– najmä ak je reklamačný formulár uplatňovaný osobne alebo písomne

Na zodpovednosť za vady produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamáciu) sa vzťahujú ustanovenia článku VI. a súv. Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti V & E Fashion s. r. o.

Navigácia
Close

Môj košík

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our pravidlá ochrany súkromia.

Already got an account?

Close

Kategórie