Lotérie

TBS vyhlasuje víťazov súťaže HBCU Cash Out

Súťaž TBS HBCU Cash Out bola vytvorená na podporu a oslavu úspechov Historically Black Colleges and Universities (HBCUs). Súťaž bola otvorená pre všetky HBCU a ich študentov a víťazi boli vybraní na základe ich akademickej excelentnosti, vodcovstva a oddanosti svojim komunitám.